Ola_Engelmark_1

Jag trivs bäst i skogen. Och när jag tänker, pratar och skriver om den. Därför har jag fortsatt att förkovra mig inom forskning och utveckling i skog, ekologi och miljö under 40 års tid. Ofta tvärvetenskapligt med humanister och samhällsvetare. Då uppstår nya och spännande idéer.

Jag har bland annat varit forskare och lärare vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, University of Québec in Montréal, Kanada, myndighetschef vid Institutet för ekologisk hållbarhet och VD för Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning i Stockholm. Jag har också många års erfarenhet som vetenskaplig redaktör, som organisatör av vetenskapliga konferenser och inte minst som ledamot i styrelser och kommittéer.

Jag arbetar nu som författare, föreläsare, moderator och med konsultuppdrag.